Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας

Επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Χρησιμοποιήστε την παρούσα φόρμα για να επικοινωνήσετε με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚο για να να υποβάλετε ερωτήματα, παρατηρήσεις ή καταγγελίες. Συμπληρώστε όλα τα πεδία της φόρμας και στην συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Δεν είμαι ρομπότ" για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείτε να στείλετε email στην διεύθυνση