Υλικό Δημοσιότητας ΕΤΠ

Δείτε το τηλεοπτικό σποτ του ΕΤΠ σε μορφή H264 - MPEG-4 μεγέθους 18.821 kB

Δείτε μία εναλλακτική έκδοση του τηλεοπτικού σποτ του ΕΤΠ. Βρίσκεται σε μορφή H264 - MPEG-4 μεγέθους 18.044 kB και διαφοροποιείται ως προς την ανάλυση και συγκεκριμένες εικαστικές λεπτομέρειες.

Ακούστε το ραδιοφωνικό σποτ του ΕΤΠ (μορφή MPEG-3) μεγέθους 1.682 kB

Δείτε το σποτ του ΕΤΠ που κατασκευάστηκε για προβολή online στο Διαδίκτυο σε μορφή H264 - MPEG-4 μεγέθους 23.961 kB

Δείτε το ειδικό σποτ του ΕΤΠ που κατασκευάστηκε για προβολή απευθείας σε διαφημιστικές διατάξεις. Το σποτ είναι συγκριτικά μεγάλου μεγέθους (94.100 kB) και βρίσκεται σε μορφή H264 - MPEG-4.

Εκτός από τα διάφορα σποτ, για το ΕΤΠ έχει αναπτυχθεί και άλλο υλικό δημοσιότητας, για την προβολή του προγράμματος κατά περίπτωση.

Αφίσα ημερίδας

Δείτε την διαφημιστική αφίσα για ημερίδα ενημέρωσης για το ΕΤΠ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο 2016.

Αφίσα ημερίδας

Αφίσα έκθεσης

Δείτε την διαφημιστική αφίσα για την συμμετοχή του ΕΤΠ σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Αφίσα έκθεσης

Τρύπτυχο έκθεσης

Δείτε το ειδικό τρίπτυχο φυλλάδιο που δημιουργήθηκε για την συμμετοχή του ΕΤΠ σε έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Τρίπτυχο έκθεσης