Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ήταν αρμόδια για την υλοποίηση Ενεργειών :

  • Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  • Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων και
  • Ενίσχυσης της απασχόλησης των ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)

Επίσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής είχε αρμοδιότητα για την υλοποίηση Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Όλες οι προαναφερόμενες Ενέργειες συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ένταξη ή / και επανένταξή του στην αγορά εργασίας, μέσω των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ