Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
 
Με ποιο τρόπο ενημερωθήκατε για την ιστοσελίδα;
 
Πόσο συχνά επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα;
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο βαθμός συμφωνίας με τις ερωτήσεις που ακολουθούν υπολογίζεται σε κλίμακα από 1 - 4, όπου το 1 δηλώνει απόλυτη διαφωνία και όπου το 4 δηλώνει απόλυτη συμφωνία
 
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το περιεχόμενο της σελίδας;
 
Το περιεχόμενο των επιλογών του μενού συνιστά μια χρήσιμη, ακριβή και καλά δομημένη πηγή πληροφόρησης;
 
Συμβάλει η ιστοσελίδα στην κατανόηση δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου;
 
Ποιες από τις επιλογές στο μενού είναι για σας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες;
 
Τι γνώμη έχετε για την ποιότητα εντύπων και αρχείων που διατίθενται;
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
 
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το δημιουργικό και την πλοήγηση στη σελίδα;
 
Είναι η δομή της πλοήγησης φιλική προς τον χρήστη - επισκέπτη;
 
Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο του ενδιαφέροντός σας;
 
Οι σύνδεσμοι είναι ενημερωμένοι;
 
Πόσο χρήσιμες είναι οι ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα;
 
Πόσο ενδιαφέρον σας φαίνεται το πολυμεσικό υλικό (pictures, videos) που προβάλλεται μέσα απο την ιστοσελίδα;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έχετε προτάσεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας; Για προτάσεις παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την σελίδα Επικοινωνίας
© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ