Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

AΝΕΡΓΟΙ / - ΕΣ

Στην κατηγορία των ανέργων, που έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις Ενέργειες του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ και υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, συμπεριλαμβάνονται:

  • Νέοι άνεργοι, από 15-24 ετών, οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πριν την συμπλήρωση 6 μηνών ανέργίας
  • Άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών)
  • Μακροχρόνια άνεργοι, (δηλ. άνεργοι άνω των 50 ετών, απόφοιτοι δημοτικού ή άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, μετανάστες κλπ)
  • Ανενεργοί/ές (άτομα εκτός αγοράς εργασίας)
  • Άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν άνεργοι
  • Γυναίκες
  • Άτομα που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Στην παρούσα φάση υλοποιούνται οι ενέργειες :

Επίσης, εντός του 2011 έχει προγραμματισθεί η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

  • Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
  • Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 
  • Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε ανέργους

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ