Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Το παρόν Ευρετήριο Όρων στοχεύει σε μια έγκυρη και συνοπτική ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με τους θεσμούς της Ε.Ε. καθώς και τις αρχές και πολιτικές που συνδέονται με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η πληροφόρηση που περιέχει προέρχεται από τον κεντρικό δικτυακό τόπο EUROPA http://europa.eu/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται σε διαδικασία εμπλουτισμού.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ