Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2006 - 2008

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και απευθύνεται σε 30.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν :  

  • 30.000 εργαζόμενοι επιχειρήσεων ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής δραστηριότητας 
  • απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ 

Διάρκεια προγραμμάτων
Τα προγράμματα κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 100 ώρες. 

Παροχές

  • Απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων χρήσης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ

Προϋπολογισμός έργου :  38.550.000 €

Αναλυτική περιγραφή

Ακολουθούν :

Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ