Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 09.2006 - 30.06.2009 

Γενικό πλαίσιο
Το έργο αφορά Ενέργειες παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν 77 Σχέδια Δράσης. Τα εν λόγω Σχέδια υλοποιούνται από τους ειδικούς φορείς παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2008.

Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.), αποτελούν δέσμη ενεργειών, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι ενέργειες παροχής Σ.Υ.Υ. προετοιμάζουν και διευκολύνουν την ένταξη ατόμων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις, που προβλέπονται από το πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (όπως, προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών).

Αναλυτική Περιγραφή

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

11.01.2005 - Ο τηρούμενος στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ειδικός λογαριασμός, για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας είναι : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, αριθμ. Λογαριασμού 080/540050-31

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ