Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ανάδοχοι Φορείς Υλοποίησης ονομάζονται οι φορείς υλοποίησης των πράξεων που εκτελούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι ανάδοχοι φορείς υλοποίησης επιλέγονται από τους εκάστοτε Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων με τη διαδικασία των δημόσιων διεθνών διαγωνισμών ή με διαδικασίες επιχορήγησης (σε ορισμένες περιπτώσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κοινοτική νομοθεσία.

Η υλοποίηση των κατηγοριών Ενεργειών πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων Φορέων Υλοποίησης, οι οποίοι εξειδικεύονται ανάλογα με το είδος της Ενέργειας.

 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ