Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Οι δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης υλοποιούνται από Φορείς που ονομάζονται "Τελικοί Αποδέκτες" των δράσεων, ανήκουν στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ακολουθώντας τις προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται στo σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1784/1999.

 

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ