Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση των πληροφοριών όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των προγραμμάτων που άπτονται της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007 - 2013, ο κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006, (άρθρα 2-10) θεσπίζει μέτρα ενημέρωσης και δημοσιότητας για την πληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών της ΕΕ, με στόχο την προβολή του ρόλου της Ένωσης και την εξασφάλιση της διαφάνειας αναφορικά με την παρέμβαση των Ταμείων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Για να δείτε όλους τους κανονισμούς πατήστε εδώ

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ