ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ."

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/10/2001

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

ΘΕΜΑ:         Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχων του έργου: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 2001-2003» στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (τεύχος διακήρυξης με αριθμ. 02/2001).

 

 

 

 

Ø      Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την επιλογή Αναδόχων του έργου: «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2001-2003» στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» κατά 10 ημέρες.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη & ώρα 5.30 μ.μ.

 

Ø      Τόπος κατάθεσης : Την 24-10-2001 και την 25-10-2001 οι προσφορές θα κατατίθενται στο κτίριο του Κ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., Λ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κάτω Κηφισιά, Κτίριο Β, Συνεδριακό Κέντρο κατά τις ώρες 10.00 π.μ.-5.30 μ.μ.

 

Ø      Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Κ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., Λ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Κάτω Κηφισιά, Κτίριο Β, Συνεδριακό Κέντρο.