Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2006 - 2008

Το έργο αφορά στην διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για 6.500 εργαζόμενους.

Υλοποιείται από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν : 

  • 6.500 εργαζόμενοι επιχειρήσεων ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ  

Διάρκεια προγραμμάτων
Η ελάχιστη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης είναι 100 ώρες και η μέγιστη 250 ώρες.

Παροχές

  • Απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ  

Προϋπολογισμός έργου :  22.935.000 €

Αναλυτική περιγραφή

Ακολουθούν :

Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ