Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ανάλογα με την κατηγορία ωφελουμένων προς τους οποίους απευθύνονται, οι Φορείς Υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

  1. στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη συμπερίληψη των Ενεργειών ΣΥΥ συνεργάζονται με τους Φορείς παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και
  2. στα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης - προώθησης στην απασχόληση και εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης - με την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), σε n Άτομα με Αναπηρίες και σε n Άτομα απεξαρτηθέντα ή υπό απεξάρτηση.

Τα Εξειδικευμένα Κέντρα διακρίνονται, εξ΄ αντικειμένου, σε δύο κατηγορίες :

  • Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες και σε
  • Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση ατόμων

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ